top of page

WAXING

Facial Waxing $18

Arm Waxing $35+

Leg Waxing $45+

 

Bikini line $45

 

Brazilian $55+

Stomach $35

 

Chest $35

 

Back $35+


Waxing Packages
 

Brazilian Wax
Series of 6 - $300  (save $30)
Series of 9 - $430  (save $65)
Series of 12 - $555  (save $105)
 

Bikini Wax
Series of 6 - $220  (save $20)
Series of 9 - $320  (save $40)
Series of 12 - $400  (save $80)
 

Wax Appointment

WAXING

bottom of page